کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 03:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چه کسی گرای تحریم سپاه را به آمریکا داد؟
(صدای خیانت) چه کسی گرای تحریم سپاه و موشکهای ایران را به آمریکا داد؟!! چرا شکست برجام را به گردن رهبری انداختند؟!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52986
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چه کسی گرای تحریم سپاه را به آمریکا داد؟ (صدای خیانت) چه کسی گرای تحریم سپاه و موشکهای ایران را به آمریکا داد؟!! چرا شکست برجام را به گردن رهبری انداختند؟!!