کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 08:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنان‌جنجالی رائفی پوردرباره برجام وترامپ
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52988
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false