اگرچه غربی‌ها خود را مدعی اصول اخلاقی و ادبی و فرهنگ معرفی می‌کنند اما تصاویر واقعیت‌ها دیگری از فرهنگ اصلی مردم انگلیس را نمایان می‌کند.پلیس هشدار داده است اگر کسی در خیابان ادرار کند، 500 پوند جریمه می‌شود.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 00:00

به گزارش عمارنامه،  اگرچه غربی‌ها خود را مدعی اصول اخلاقی و ادبی و فرهنگ معرفی می‌کنند اما تصاویر واقعیت‌ها دیگری از فرهنگ اصلی مردم انگلیس را نمایان می‌کند.پلیس هشدار داده است اگر کسی در خیابان ادرار کند، 500 پوند جریمه می‌شود.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>