کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
جنجال جدید احمدی نژاد؛
تیتر دوم: 
افشای فیلم جلسه محرمانه خبرگان توسط احمدی نژاد!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

علیرضا نوری زاده:
فیلم ماجرای #خبرگان از طرف #احمدینژاد برای ما فرستاده شد!!
خوراک سازی منافقین و سلطنت طلبها! شغل جدیدت مبارک!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52996
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
علیرضا نوری زاده: فیلم ماجرای #خبرگان از طرف #احمدینژاد برای ما فرستاده شد!! خوراک سازی منافقین و سلطنت طلبها! شغل جدیدت مبارک!