کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 15:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اولین سوال مردم دنیا در مورد مسلمانان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52998
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اولین سوال مردم دنیا در مورد مسلمانان