کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 15:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

به نظر شما دکتر مصدق خائنبوده یا خائن؟؟؟!!
شاید برای بار اول که این موضوع رو متوجه بشید همگی شگفت زده بشید ولی حقیقت داره و قسمتی از تاریخه که برای ما سانسور شده....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53000
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
به نظر شما دکتر مصدق خائنبوده یا خائن؟؟؟!! شاید برای بار اول که این موضوع رو متوجه بشید همگی شگفت زده بشید ولی حقیقت داره و قسمتی از تاریخه که برای ما سانسور شده....