کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیشاپیش از پخش بعضی از صحنه‌ها پوزش می‌طلبیم!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53001
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیشاپیش از پخش بعضی از صحنه‌ها پوزش می‌طلبیم!