کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 18 فروردين, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مبادا مردم فکر کنند در دوره ی آقای احمدی نژاد ، چون ماها داد زدیم احمدی نژاد اومده سر کار ، احمدی نژاد دین رو پیاده میکرده در دورانش....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53016
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مبادا مردم فکر کنند در دوره ی آقای احمدی نژاد ، چون ماها داد زدیم احمدی نژاد اومده سر کار ، احمدی نژاد دین رو پیاده میکرده در دورانش....