قسم می خورم که تمام عمرم مدافع ارزشها و آرمانهای امام و حضرت آقا باشم...
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 18 فروردين, 1397 - 11:10

به گزارش عمارنامه، صوت تازه منتشر شده از شهید محسن حججی را در ادادمه بشنوید.

 

 

 

دیدگاه‌ها

سلام آقادمتون گرم وانقلابی به خدامن ازروزاول شهادت این انسان آسمانی منتظرچنین وصیتی بودم

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>