کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 19 فروردين, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

جوان های ما متوهم بار اومدند......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53026
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
جوان های ما متوهم بار اومدند......