کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 19 فروردين, 1397 - 10:17
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
هزینه کشورهای عربی برای قدرت ایران!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53029
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false