کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 19 فروردين, 1397 - 10:17
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اعتراف درباره آشوب های تهران: «Game Over»

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53038
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اعتراف درباره آشوب های تهران: «Game Over»