کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 20 فروردين, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنان مهم شهید سید مرتضی آوینی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

غرب زدگی ......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53049
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
غرب زدگی ......