کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 20 فروردين, 1397 - 14:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

به شدت توصیه می شود این کلیپ را ببینید

دسته بندی افراد جامعه به شیرها ،گرگ ها ، روباه ها ، سگ ها که درنده هستند و پنجمی خوک ها و بره ها که دریده می شوند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53050
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
به شدت توصیه می شود این کلیپ را ببینید دسته بندی افراد جامعه به شیرها ،گرگ ها ، روباه ها ، سگ ها که درنده هستند و پنجمی خوک ها و بره ها که دریده می شوند