کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 فروردين, 1397 - 16:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ های شنیدنی مردم به یک سوال
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

اگر کلید رئیس جمهور دست شما بود باهاش چیکار می کردید؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53071
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
اگر کلید رئیس جمهور دست شما بود باهاش چیکار می کردید؟