کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 فروردين, 1397 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
صحبت های رائفی پور پیرامون تلگرام
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

صحبت های جنجالی #استاد رائفی پور پیرامون #تلگرام و اهمیت توییتر

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53070
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
صحبت های جنجالی #استاد رائفی پور پیرامون #تلگرام و اهمیت توییتر