کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 فروردين, 1397 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
آمریکاهیچ وقت مستقیم واردجنگ نشده؟!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چون آمریکا استاد هراس افکنی در دنیاس...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53068
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چون آمریکا استاد هراس افکنی در دنیاس...