کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 26 فروردين, 1397 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
روسپیگری دختران خردسال دردوران پهلوی!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

منوتو چرا این بدبختی مردم رو نشون نمیده ؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53084
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
منوتو چرا این بدبختی مردم رو نشون نمیده ؟