کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 26 فروردين, 1397 - 21:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنرانی 20 فروردین؛ دانشگاه امیرکبیر

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53089
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنرانی 20 فروردین؛ دانشگاه امیرکبیر