ده ها تن از مردم شیلی در اعتراض به حمله سه گانه به سوریه و در حمایت از این کشور جلوی سفارت آمریکا در سانتیاگو تظاهرات کردند.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 26 فروردين, 1397 - 13:47

به گزارش عمارنامه،  ده ها تن از مردم شیلی در اعتراض به حمله سه گانه به سوریه و در حمایت از این کشور جلوی سفارت آمریکا در سانتیاگو تظاهرات کردند.

نیروهای امنیتی شیلی به دنبال تشدید تظاهرات اطراف سفارت آمریکا مستقر و با معترضان درگیر شدند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.

آمریکا، فرانسه و انگلیس با ادعای مجازات دمشق به خاطر حمله شیمیایی این دولت به دوما، بامداد روز شنبه برخی از پایگاه های سوریه را مورد هدف قرار دادند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>