ولادیمیر پوتین صبح امروز با گروهی از فضانوردان و پیشکسوتان این عرصه در بازدید از موزه نوسازی شده فضانوردی روسیه در مجموعه نمایشگاهی «ودنخا» مسکو دیدار و گفتگو کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 26 فروردين, 1397 - 14:42

به گزارش عمارنامه،  ولادیمیر پوتین صبح امروز با گروهی از فضانوردان و پیشکسوتان این عرصه در بازدید از موزه نوسازی شده فضانوردی روسیه در مجموعه نمایشگاهی «ودنخا» مسکو دیدار و گفتگو کرد.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>