کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 27 فروردين, 1397 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تکان دهنده از افشاگری رانت در روغن نباتی!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مافیای روغن در دست چند نفر و سعودی ها است! حتما نشر دهید!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53118
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مافیای روغن در دست چند نفر و سعودی ها است! حتما نشر دهید!