کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 28 فروردين, 1397 - 05:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
فحشا سوغات زندگی به سبک آمریکایی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

استراتژیست دکتر حسن عباسی:پیاده کردن زندگی به سبک آمریکایی در جامعه ایرانی با بی غیرتی مردان و بی حیایی زنان و در نهایت کشاندن به فساد و فحشا در جامعه ایرانی از اسطوره سازی با پول و مال و ثروت

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53119
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
استراتژیست دکتر حسن عباسی:پیاده کردن زندگی به سبک آمریکایی در جامعه ایرانی با بی غیرتی مردان و بی حیایی زنان و در نهایت کشاندن به فساد و فحشا در جامعه ایرانی از اسطوره سازی با پول و مال و ثروت