تظاهرات مردمی در حمایت از «شیخ زکزکی» رهبر شیعیان نیجریه در پاکستان برگزار شد. در این راهپیمایی مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی شیخ زکزکی توسط دولت نیجریه شدند.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 27 فروردين, 1397 - 19:00

به گزارش عمارنامه،  تظاهرات مردمی در حمایت از «شیخ زکزکی» رهبر شیعیان نیجریه در پاکستان برگزار شد. در این راهپیمایی مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی شیخ زکزکی توسط دولت نیجریه شدند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>