تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا در زمان سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه در صحن این پارلمان، برگه‌هایی که روی آن پایان جنگ در سوریه را خواستار شده بودند، به نمایش گذاشتند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 28 فروردين, 1397 - 14:30

به گزارش عمارنامه،  تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا در زمان سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه در صحن این پارلمان، برگه‌هایی که روی آن پایان جنگ در سوریه را خواستار شده بودند، به نمایش گذاشتند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>