کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 29 فروردين, 1397 - 16:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

روحانی امروز:
ارتش باآنکه سیاست راخوب میفهمد،وارد بازیهای سیاسی نشده ودر هیچ فسادی نامی از امیران ارتش وجود ندارد!

به مناسب روز ارتش یادی کنیم از این سخنرانی آقای روحانی و پاسخ شهید چمران

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53124
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
روحانی امروز: ارتش باآنکه سیاست راخوب میفهمد،وارد بازیهای سیاسی نشده ودر هیچ فسادی نامی از امیران ارتش وجود ندارد! به مناسب روز ارتش یادی کنیم از این سخنرانی آقای روحانی و پاسخ شهید چمران