عکس امروز نشنال جئوگرافیک سرشاخ شدن دو بز کوهی بر روی سراشیبی دامنه کوه جولین آلپ اسلوونی را نشان می‌دهد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 2 ارديبهشت, 1397 - 22:00

به گزارش عمارنامه،  عکس امروز نشنال جئوگرافیک سرشاخ شدن دو بز کوهی بر روی سراشیبی دامنه کوه جولین آلپ اسلوونی را نشان می‌دهد.

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>