کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 10 ارديبهشت, 1397 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
طرح پیچیده تخریب نیروی انتظامی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

واقعا چرا بعضی ها دوست دارند بعضی موارد رو تو بوق و کرنا کنند و بعضی دیگر آنها را باور کنند؟؟؟
چرا بعضی ها الکی قانون گریز هستند و دنبال این موضوع که از هر مسئله ای بر علیه قانون استفاده کنند؟؟؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53304
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
واقعا چرا بعضی ها دوست دارند بعضی موارد رو تو بوق و کرنا کنند و بعضی دیگر آنها را باور کنند؟؟؟ چرا بعضی ها الکی قانون گریز هستند و دنبال این موضوع که از هر مسئله ای بر علیه قانون استفاده کنند؟؟؟