دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایالت میشیگان و در هنگام پیاده شدن از هواپیما وزش باد مانع از آن شد که بتواند چتر خود را حفظ کند، البته ترامپ دو دستی چتر را چسبیده بود!
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 12 ارديبهشت, 1397 - 02:00

به گزارش عمارنامه،  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایالت میشیگان و در هنگام پیاده شدن از هواپیما وزش باد مانع از آن شد که بتواند چتر خود را حفظ کند، البته ترامپ دو دستی چتر را چسبیده بود!

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>