کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 13 ارديبهشت, 1397 - 15:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

هشدار - این بار پسرا مواظب باشند ... جهت آگاه سازی دوستان و خانواده هایتان منتشر کنید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53323
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
هشدار - این بار پسرا مواظب باشند ... جهت آگاه سازی دوستان و خانواده هایتان منتشر کنید