کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 13 ارديبهشت, 1397 - 17:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چالش صد هزار اسکانس.... توهم براندازی!!! #دشمن_شناسی
دقیقا اینا الان دنبال چین؟؟؟؟؟ دنبال هزینه وارد کردن برای دولت؟

براندازم ، براندازای قدیم...... :)

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53327
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چالش صد هزار اسکانس.... توهم براندازی!!! #دشمن_شناسی دقیقا اینا الان دنبال چین؟؟؟؟؟ دنبال هزینه وارد کردن برای دولت؟ براندازم ، براندازای قدیم...... :)