کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 15 ارديبهشت, 1397 - 14:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تجاوزبه یک دخترتوسط عوامل شبکه من وتو
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پشت پرده شبکه هی ماهواره ای را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید.......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53337
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پشت پرده شبکه هی ماهواره ای را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید.......