کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
يكشنبه, 16 ارديبهشت, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
طعنه و توهین جدید روحانی به رهبری!!!
تیتر دوم: 
طعنه و توهین جدید روحانی به رهبری!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پاسخ کوبنده و مستدلل رحیم پورازغدی به حسن روحانی
حسن روحانی از مسایل تلگرام شانه خالی کرد و رحیم پور ازغدی به این بهانه جواب محکمی به وی داد!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53343
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پاسخ کوبنده و مستدلل رحیم پورازغدی به حسن روحانی حسن روحانی از مسایل تلگرام شانه خالی کرد و رحیم پور ازغدی به این بهانه جواب محکمی به وی داد!