کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 17 ارديبهشت, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فارغ از مسائلی که در هفته اخیر شاهدش بودیم همچون فیلتر تلگرام و .... خبر پیداشدن مومیایی تحت عنوان جنازه رضاشاه فضای رسانه ای را به خود متوجه کرد، با چرخی در تاریخ به دنبال پاسخ این مسئله رفتیم، نظر مردم چیست؟ برای اینکه ظلم ها فراموش نشود باید تاریخ بخوانیم...

خیلیاشون اصلا نمیشناسن رضاشاه رو بعد میگن حس غرور گرفتم ، آخه بستن چشمو ندیدن تا چه حد؟؟؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53349
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فارغ از مسائلی که در هفته اخیر شاهدش بودیم همچون فیلتر تلگرام و .... خبر پیداشدن مومیایی تحت عنوان جنازه رضاشاه فضای رسانه ای را به خود متوجه کرد، با چرخی در تاریخ به دنبال پاسخ این مسئله رفتیم، نظر مردم چیست؟ برای اینکه ظلم ها فراموش نشود باید تاریخ بخوانیم... خیلیاشون اصلا نمیشناسن رضاشاه رو بعد میگن حس غرور گرفتم ، آخه بستن چشمو ندیدن تا چه حد؟؟؟