کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 17 ارديبهشت, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پاسخ حسن عباسی به ادعای پوچ شمخانی که گفته است امثال عباسی ها در جبهه حضور نداشتن بعد از این ادعای توخالی دکتر حسن عباسی عکس های خودش را که از رزمندگان تیپ امام حسن به عنوان تکاور و نبرد چریک در جبهه ها داشته است منتشر کرد و وحید یامین پور نیز در انتقاد به شمخانی از دکتر حسن عباسی حمایت کرده است.قابل ذکر است دکتر عباسی از 15 سالگی در جبهه ها حضور داشته

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53350
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پاسخ حسن عباسی به ادعای پوچ شمخانی که گفته است امثال عباسی ها در جبهه حضور نداشتن بعد از این ادعای توخالی دکتر حسن عباسی عکس های خودش را که از رزمندگان تیپ امام حسن به عنوان تکاور و نبرد چریک در جبهه ها داشته است منتشر کرد و وحید یامین پور نیز در انتقاد به شمخانی از دکتر حسن عباسی حمایت کرده است.قابل ذکر است دکتر عباسی از 15 سالگی در جبهه ها حضور داشته