کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
دوشنبه, 17 ارديبهشت, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
افشاگری از دارایی های رهبر ایران
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیت الله خامنه ای از زبان دشمنان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53352
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیت الله خامنه ای از زبان دشمنان