کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 17 ارديبهشت, 1397 - 17:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
مستند بی سابقه از منابع مالی آمدنیوز
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مستند بی سابقه از منابع مالی و ماموریت آمدنیوز و شبکه بیان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53353
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مستند بی سابقه از منابع مالی و ماموریت آمدنیوز و شبکه بیان