کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 19 ارديبهشت, 1397 - 17:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
روایتی متفاوت از پشت پرده برجام
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

برخی ها زود فریب نیرنگ دشمن را خوردند و زدند و رقصیدند و شادی کردن........

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53390
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
برخی ها زود فریب نیرنگ دشمن را خوردند و زدند و رقصیدند و شادی کردن........