کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 20 ارديبهشت, 1397 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

هی میره بالا آمپر.....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53401
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
هی میره بالا آمپر.....