کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 22 ارديبهشت, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

شما به عنوان ملت ایران با این برگه چیکار میکنید؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53412
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
شما به عنوان ملت ایران با این برگه چیکار میکنید؟