کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 22 ارديبهشت, 1397 - 14:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بهای سنگینی پرداختیم تا به این نتیجه برسیم با #مذاکره آبی برای مردم ما گرم نمی‌شود

اکنون سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی چه باید باشد؟

#خسارت_محض

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53416
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بهای سنگینی پرداختیم تا به این نتیجه برسیم با #مذاکره آبی برای مردم ما گرم نمی‌شود اکنون سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی چه باید باشد؟ #خسارت_محض