کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
شنبه, 22 ارديبهشت, 1397 - 15:00
تنظیمات: 
سکه ها را پس بدید
تیتر دوم: 
سخنان تندسردارقاسمی درمورداتفاقات برجامی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آقای دهقانی شما اون سکه هایی که گرفتید بیارید بدید ، ظریف و سیف و اینا که نمیارن چون تا خرخره غرقن اینا

برجام که رفت رو هوا او نفری 100 سکه رو پس بدید ما اینجا تو سرپل ذهاب می خوایم برا مردم توالت بسازیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53417
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آقای دهقانی شما اون سکه هایی که گرفتید بیارید بدید ، ظریف و سیف و اینا که نمیارن چون تا خرخره غرقن اینا برجام که رفت رو هوا او نفری 100 سکه رو پس بدید ما اینجا تو سرپل ذهاب می خوایم برا مردم توالت بسازیم