کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 23 ارديبهشت, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چشم و دل سیری مردم اروپا در مترو
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیشاپیش بابت برخی صحنه ها معذرت خواهی میکنیم
آزار جنسی در مترو های فرانسه!!!
آزار جنسی محدودهٔ وسیعی از رفتارها از مزاحمت های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می شوند.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53421
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیشاپیش بابت برخی صحنه ها معذرت خواهی میکنیم آزار جنسی در مترو های فرانسه!!! آزار جنسی محدودهٔ وسیعی از رفتارها از مزاحمت های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می شوند.