کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 23 ارديبهشت, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سردار سعید قاسمی از سیاست مدارانی می گوید که از سیاسی بودن؛ تنها اشرافیت و غارت را پیشه کرده اند...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53423
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سردار سعید قاسمی از سیاست مدارانی می گوید که از سیاسی بودن؛ تنها اشرافیت و غارت را پیشه کرده اند...