کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 24 ارديبهشت, 1397 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چه کسی پای سپاه و ارتش را به سازندگی بازکرد؟
طی۵سال گذشته هرچه با علی برکت‌الله افتتاح شد محصول سپاه و ارتش بود...
۹۷/۱/۲۰

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53430
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چه کسی پای سپاه و ارتش را به سازندگی بازکرد؟ طی۵سال گذشته هرچه با علی برکت‌الله افتتاح شد محصول سپاه و ارتش بود... ۹۷/۱/۲۰