کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 24 ارديبهشت, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
حمله تندمحسن افشانی به روح الله زم مزدور
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حیف اسمی که رو تو گذاشتن ....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53433
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حیف اسمی که رو تو گذاشتن ....