کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 26 ارديبهشت, 1397 - 19:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت 162
با کیفیت مطلوب و حجم بسیار پایین

لطفا برای دوستان خود ارسال کنید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53439
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت 162 با کیفیت مطلوب و حجم بسیار پایین لطفا برای دوستان خود ارسال کنید