کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 29 ارديبهشت, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چی بگه آدم آخه.........
بیشتر از بچه ات دوستش داری.........

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53492
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چی بگه آدم آخه......... بیشتر از بچه ات دوستش داری.........