کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 30 ارديبهشت, 1397 - 11:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ طوفانی دکتر عباسی به حامیان روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

برجام سقط جنین شد و مرده به دنیا آمد

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53502
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
برجام سقط جنین شد و مرده به دنیا آمد