کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 30 ارديبهشت, 1397 - 14:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پس از40سال حاکمیت روحانیت، چراگسترش فساد!؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مناظره اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب دوره های ششم و هفتم مجلس و حمید رسائی نماینده اصولگرای دوره های ششم و هفتم مجلس، پیرامون ریشه های فساد در ایران که به همت جهاد دانشگاهی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. *اعلمی: فساد سیاسی مادر مفاسد اقتصادی است *رسایی: توجیه فساد بدتر از فساد

مناظره حمید رسایی (اصولگرا) و اکبر اعلمی (اصلاخ طلب) پیرامون ریشه های فساد

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/53510
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مناظره اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب دوره های ششم و هفتم مجلس و حمید رسائی نماینده اصولگرای دوره های ششم و هفتم مجلس، پیرامون ریشه های فساد در ایران که به همت جهاد دانشگاهی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. *اعلمی: فساد سیاسی مادر مفاسد اقتصادی است *رسایی: توجیه فساد بدتر از فساد مناظره حمید رسایی (اصولگرا) و اکبر اعلمی (اصلاخ طلب) پیرامون ریشه های فساد